Fleksibel medarbejderstab

Vi kender det alle sammen, ind imellem skal medarbejdere på barselsorlov, bliver langtidssyge eller på efteruddannelse. I de tilfælde kan der opstå behov for hjælp fra en Iteration konsulent, der hurtigt kan sætte sig ind i opgaven og dermed sikre at arbejdet udføres. Hos Iteration vil vi altid forsøge at reagere hurtigt og fleksibelt, så I fortsat kan nå deadlines m.v.

Frigøre egne medarbejdere til andet arbejde

Indimellem står man som virksomhed og ønsker at ændre sin IT strategi og f.eks indføre ny teknologi. Ofte anvender man eksterne ressourcer til at indføre den ny teknologi, men hvorfor ikke i stedet for, frigøre egne ressourcer til de fremadrettede udviklingsopgaver og lade Iterations konsulenter sørge for de udfasede systemer.