IT-løsning gør andelsboligmarkedet mere overskueligt

Med et helt nyt system til registrering af salg af andelsboliger har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) skabt større gennemsigtighed på andelsboligmarkedet. Systemet er blevet til i et tæt samarbejde med Iteration, der har implementeret en robust og brugervenlig løsning.

Folketinget vedtog nye regler for oplysningspligt ved salg af andelsboliger. Formålet var at skabe større overblik over andelsboligmarkedet og give potentielle købere et bedre beslutnings-grundlag.

"Der er for mange foreninger, der har stået i økonomiske vanskeligheder med SWAP-lån osv., og desværre har mange købere ikke kunnet gennemskue det.", fortæller Kontorchef i MBBL Lise Nielsen, der sammen med Iteration har stået for implementeringen af et nyt system med digitale nøgletalsskemaer til registrering af salg af andelsboliger.

Hvorfor Iteration?

At valget faldt på Iteration som samarbejdspartner var ikke uden grund.
"Vi havde tidligere samarbejdet med Iteration og været godt tilfredse. Vi havde en god fornemmelse af, hvad deres konsulenter kunne, så det faldt os meget naturligt at spørge dem igen."

Vi havde et indledende møde med en god dialog omkring opgaven. Vi synes, at Iteration var faglig kompetente og havde den rette tilgang. Løsningen valgte vi skulle laves i SAS (Statistical Analysis System), som begge parter har stor erfaring med.

Høj brugervenlighed

Brugervenligheden var helt afgørende i designet at løsningen.

"Fejltyper og misforståelser skulle minimeres. Systemet skal både anvendes af bestyrelser i andelsforeninger og professionelle interessenter som banker, kreditinstitutter og administratorer, så det var vigtigt, at løsningen var nem at gå til for alle brugertyper" fortæller Lise. 

Den rette samarbejdspartner

Samarbejdet med Iteration var godt fra starten.

Iteration er meget servicemindede, fleksible og ukomplicerede at arbejde sammen med. De er yderst professionelle og har været gode til at matche vores ønsker og behov. Samarbejdsudfordringer er blevet løst. Vi har haft en rigtig god kemi, og konsulenterne er hurtigt blevet en integreret del af arbejdsgruppen.

Iterations projekttilgang

For MBBL har Iteration haft den helt rigtige projekttilgang.

"Vi er ikke til store overordnede beskrivelser og designdokumenter, der alligevel ikke holder. Iteration har en hands-on tilgang til IT-implementering, som passer os godt. De gør ikke opgaven mere kompliceret end den er og er gode til at fokusere på det vigtige. Det har været en stor tryghed for os, at vi har kunnet overskue opgaven sammen. Meget er blevet løst hen over skrivebordet, og vi har været meget ligeværdige i forhold til at diskutere den rigtige løsning."

Færdig til tiden

Det  var fra politisk hold vedtaget hvornår systemet skulle være klart, og det mål nåede teamet, bestående af medarbejdere fra ministeriet og Iteration, på trods af en stram tidsplan.

At vi nåede vores deadline var absolut ikke givet. En del af vores samarbejdspartnere mente faktisk ikke, at det var muligt. Men Iteration har taget vores deadline alvorligt og været gode til at skære opgaven til, så den kunne løses indenfor tidsrammen. Det har vi høstet stor anerkendelse for.

Et velfungerede system

Den færdige løsning er Lise godt tilfreds med.

Vi har fået opbygget et velfungerende og robust system. Da, vi gik live, testede vi en del og brugte tid på at rette fejl, men det var primært småting, som vi registrerede. I dag har vi en hotline, hvor man kan stille spørgsmål. Hovedparten af spørgsmålene drejer sig om glemte adgangskoder, hvilket jeg ser som et tydeligt tegn på, at systemet fungerer.

Bedre overblik over markedet

At brugen af især nøgleoplysningsskemaerne har gjort, at der er kommet bedre overblik over andelsbolig-foreningernes økonomi og dermed større gennemsigtighed på markedet, er Lise ikke et øjeblik i tvivl om. "Løsningen gør, at oplysningerne er samlet ét sted, som giver overblik og gør potentielle købere i stand til at træffe en kvalificeret beslutning. Iteration har været en dygtig samarbejdspartner i den proces, og vi har fået det system, vi ønskede", slutter Lise.

OM MBBL

MBBL

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) varetager en række opgaver inden for by- og boligområdet og sager vedrørende regional- og landdistrikter. Ministeriet har til huse i indre København i lokaler på Gammel Mønt.

OBS:

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er nu nedlagt. Ministeriets opgaver er derfor flyttet til andre myndigheder. Ovennævnte system køres nu af Erhvervsstyrelsen, men flyttes i 2020 til Trafik-, Bygge og Bolistyrelsen. Iteration har stået for seneste og står også for næste flytning.