KimVi har d. 1/5-14 ansat Kim Mortensen som salgschef. Ansættelsen af Kim er en styrkelse af vores salgsside, da vi oplever en god vækst. Kim skal, med sine mange års erfaring i at sælge konsulenter, bidrage til en endnu større vækst i vores kundeportefølje. Han har tidligere været ansat i Copenhagen IT Consult (PØ Data)